Védjegy

A Tanács 207/2009/EK rendelete (2009. február 26.) az európai uniós védjegyről a következő definíciót tartalmazza az EU védjegyre vonatkozóan:

Európai uniós védjegyoltalomban részesülhet minden megjelölés, így különösen szó – beleértve a személyneveket is –, ábra, kép, alakzat, betű, szám, szín, továbbá az áru vagy az áru csomagolásának formája, vagy hang, amely alkalmas arra, hogy:

  1. valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztesse más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól; és
  2. az európai uniós védjegyek lajstromában (a továbbiakban: védjegylajstrom) való ábrázolásának módja lehetővé tegye azt, hogy az illetékes hatóságok és a nyilvánosság egyértelműen és pontosan meghatározza a jogosultat megillető oltalom tárgyát.

A USPTO az alábbi módon határozza meg az amerikai védjegy fogalmát:

A védjegy bármilyen szó, szlogen, szimbólum, design, vagy ezek kombinációja, amely azonosítja a termékek és szolgáltatások forrását és megkülönbözteti őket egy másik fél  termékeitől és szolgáltatásaitól .

Más szavakkal: a védjegy, egy márka az áruknak és szolgáltatásoknak. Egy lényeges része az üzletnek. A védjegy képviseli a jó üzleti hírnevet, és az emberek ezek segítségével különböztetik meg a a vállalkozás által kínált termékeket és szolgáltatásokat, más vállalkozások kínálatától.

A védjegyekkel kapcsolatos szolgáltatásaink:

  • helyi és nemzetközi védjegybejelentések kidolgozása, benyújtása és képviselete 
  • érvénytelenítési és jogsértési eljárások
  • szakértői vélemények
  • védjegyek újdonságkeresése
  • megújítási díj monitoring és fizetési szolgáltatás
  • jogi tanácsadás.

Kérjük, forduljon hozzánk további információkért.